En damcykel som står på en äng med korgen full av blommor i olika färger.
Undersökning för dig som gillar att cykla. Foto: Pixabay.

Vill du delta i en enkätstudie om funktionsnedsättning och cykling?

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) söker både personer med funktionsnedsättning som cyklar och personer med funktionsnedsättning som inte cyklar.

Det här är ett projekt där vi vill undersöka både möjligheter och hinder för personer med funktionsnedsättning att cykla (oavsett om det är en vanlig cykel eller en cykel som är anpassad för en funktionsnedsättning). Idag saknas kunskap om detta. Kunskap om hinder är till exempel viktigt för kommuners och regioners arbete med cykelinfrastruktur, så att den blir tillgänglig för alla. Projektet är finansierat av Trafikverket.

För att delta i studien ska du vara minst 15 år gammal. Vi söker både personer med funktionsnedsättning som cyklar (oavsett om det är ofta eller sällan) och personer med funktionsnedsättning som inte cyklar (oavsett skäl).

Enkäten kommer att vara möjlig att besvara fram till den 30 november 2023.