Västerbottens läns landsting satsar på forskning

Tio forskare inom Västerbottens läns landsting tilldelas vardera 2,6 miljoner i så kallade spjutspetsmedel. Bland forskningsprojekten finns vitt skilda ämnen såsom ALS, ögonsjukdomar, tandlossning och allergier.

Till exempel får Thomas Brännström, professor i patologi och överläkare, medel för att studera sjukdomsmekanismer hos amyotrofisk lateralskleros (als), samt utveckling av nya terapier och diagnostiska metoder.

Idag finns vare sig effektiv terapi eller specifika diagnostiska test för als.

Thomas Brännströms forskargrupp har dock tidigare kunnat identifiera att mutationer i en specifik gen har en nervskadande effekt och de ska nu studera förekomsten av denna genmutation hos patienter med als.

Stöd forskningen om ALS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva