Frimärksstora porträttbilder på alla deltagande skribenterna. Fotokollage.
"Förutsättningarna för att bedriva forskning och utveckling som bidrar till både hälsa och välstånd i Sverige förbättras med en minister som har lämplig bakgrund inom området." Fotokollage: Forska!Sverige.

31 aktörers uppmaning till Ulf Kristersson:

Om Sverige ska fortsätta att vara en världsledande kunskaps- och forskningsnation behövs en minister för högre utbildning och forskning tillsättas!

Forska!Sverige skriver öppet brev till Ulf Kristersson tillsammans med Neuro och 30 andra organisationer.

Den senaste tiden har spekulationer kring vilken ministerpost som kommer gå till vilken politiker i en moderatledd regering tagit fart.

– Vi gläds över att ambitionen tycks vara att ministrarna ska ha relevant bakgrund och gedigen kompetens inom sin ministerportfölj. Såvitt vi hört diskuteras dock inte ansvarsområdet högre utbildning och forskning i samma grad som andra områden, vilket oroar oss, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

I ett brev till Ulf Kristersson uppmanar Neuro och ytterligare ett 30-tal representanter från akademi, vård, näringsliv, professions-, patient och andra intresseorganisationer partiledaren att tillsätta en minister för högre utbildning och forskning i den kommande regeringen.