Stort tack för ditt bidrag!

Neurostödd forskning Neuroförbundet har fått 66 880 kronor som tack för alla som engagerat sig och svarat på den internationella enkäten som genomfördes av Spoonful of Sugar. Vi vill rikta ett stort varmt tack till alla som svarade på enkäten TaP-MS! Pengarna går till stöd för forskning runt ms och till vårt arbete för personer med ms.

TaP-MS-studien i Sverige ingick i en internationell forskningsstudie med syfte att kartlägga ms-patienters förståelse, övertygelse och preferenser kring sin diagnos och olika behandlingar. Studien ska även uppmärksamma eventuella kunskapsluckor som kan finnas när det gäller möjligheter för vård och behandling av ms. På så sätt vill de bidra till att förbättra den globala standarden av vård och hälsa för människor med ms.

Studien har genomförts av Spoonful of Sugar, ett konsultföretag inom området beteendeförändring för optimal hälsa och effektiv medicinsk behandling. Spoonful of Sugar tydliggör löpande insikterna från över 20 års global forskning för att hjälpa patienter, vårdpersonal och skattebetalare för att få ut det bästa av mediciner och annan hälsoteknik.

TaP-MS team på Spoonful of Sugar vill också tacka alla som svarat på enkäten.