En färgglad hjärna. Foto.
Forskningens mål är att utarbeta användargränssnitt baserade på beröring, som känns mer intuitiva än vad som finns idag i exempelvis smartphones. Forskarna har nämligen sett att de flesta delarna av hjärnan kan engageras när vi hanterar de signaler som uppstår vid beröring. Foto. Håkan Sjunnesson / Neuro

Stort forskningsprojekt om hjärnans mekanismer leds från Sverige

Ett europeiskt konsortium, lett från Lunds universitet, får 50 miljoner kronor från EU till forskning som ska utveckla vår förståelse av hur hjärnan fungerar.

-Mycket viktig forskning för att förstå hur hjärnan hanterar information och varför det uppstår fel i hjärnan, säger Lise Lidbäck ordförande för Neuro.

beröring skapar hjärnaktivitet Foto: Håkan Sjunnesson

Forskningsprojektets mål är att utarbeta användargränssnitt baserade på beröring, som känns mer intuitiva än vad som finns idag i exempelvis smartphones. Hjärnforskningen bidrar med kunskapen om hur hjärnan vill interagera under olika typer av beröring och teknologin bidrar med att utveckla gränssnitten. Forskningsprojektet kallat INTUITIVE och är ett så kallat Innovative Training Network inom ramen för Horizon 2020. 


– Detta ger oss ytterligare möjlighet att utveckla vår förståelse av hur hjärnan fungerar, eftersom aktiv beröring är en fundamental byggsten för hjärnans inlärning om våra uppfattningar av vad omvärlden är och vad den har för egenskaper, säger Henrik Jörntell, docent i neurovetenskap och den som leder forskningsprojektet.

 

Ger förståelse för felkodning vid hjärnsjukdomar


Genom att utveckla teknologi som skapar illusioner av verkliga upplevelser är forskarna i INTUITIVE övertygade om att ska få fram ett utmärkta underlag för fördjupade insikter när det gäller mekanismerna bakom hjärnans funktioner. Något som de arbetat intensivt med under de senaste åren.

– I förlängningen ger sådana fördjupade insikter också mycket viktig förståelse om exakt vad det är som går fel vid hjärnans olika sjukdomar, vilket kan ge dramatiskt förbättrade behandlingsmöjligheter, säger Henrik Jörntell.

Neuro ser med spänning på forskningen


Lise Lidbäck är förbundsordförande i Neuro som är en paraplyorganisation för en rad olika neurologiska diagnoser och symtom. Och hon ser med tillförsikt fram emot forskningsprojektets resultat:

- Det här är ett riktigt spännande och viktigt Lise Lidbäck Neuro- Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediaforskningsprojekt, som kommer att bli mycket intressant att följa. Mer kunskap om hur hjärnan hanterar information ner på nervcellsnivå är viktig, för att förstå uppkomsten av neurologiska sjukdomar, hävdar Lise Lidbäck och fortsätter:

 

Hoppas på upptäckt av orsak till hjärntröttheten

- Vid neurologiska diagnoser är ofta de kognitiva symtomen ett stort bekymmer, liksom att man drabbas av olika grad av fatigue, hjärntrötthet. Detta är osynliga symtom men som gör vardagslivet besvärligare. Kan den här forskningen också bli en pusselbit för att förstå varför hjärntröttheten och de kognitiva problemen uppstår, så vore det mycket bra.

- För oss som lever med neurologiska diagnos finns det naturligtvis också förhoppningar om att de nya kunskaperna ska kunna leda fram till ännu fler effektiva behandlingsmöjligheter, säger spetspatienten Lise Lidbäck förbundsordförande i Neuro.

  

Jörntell leder två hjärnprojekt


Henrik Jörntell har under 2019 blivit tilldelat totalt drygt 80 MSEK av EU som koordinator för två europeiska forskningsprojekt inom ramen för Horizon 2020:
• 50 Mkr för det nu aktuella EU-projektet INTUITIVE, ett s.k. Innovative Training Network-program i vilket forskare från Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Island och Belgien deltar.
• 32 Mkr till ett EU-projekt inom Future Emerging Technology kallat ”ph-coding” inom i vilket forskare från Sverige, England, Skottland och Frankrike ingår. Källa Lunds Universitet.


 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Stöd oss

Ge ett bidrag till kampen mot neurologiska sjukdomar.

Ge en gåva

Neuro finns i hela landet

I samband med beskedet om en neurologisk diagnos eller skada tar livet ofta en ny vändning. Massor av frågor behöver få svar och en ny livssituation kan behöva hanteras. Att då få kontakt med personer som har egna, liknande erfarenheter kan för många vara särskilt givande och utvecklande.

Hitta din förening

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!