Porträttfoto på Caroline Ingre.
Foto: Paulina Westerlind

Spännande tider för ALS-forskningen

, Alfred Skogberg

Caroline Ingres projekt är ett av tre som får mångmiljonbidrag av Neuroförbundet för forskningsprojekt kring ALS. Det här ska projektet leda till.

Grattis, du får 4,5 miljoner kr av Neuroförbundet. Hur känns det?

- Stort tack! Det är verkligen jätteroliga nyheter. Vi bedriver forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset för att bättre förstå ALS och för att försöka identifiera nya behandlingsmöjligheter.

Vad är syftet med projektet?

- Att undersöka om, hur och när immunförsvaret blir involverat i ALS och på vilket sätt det påverkar hur fort sjukdomen utvecklas.

Vilka mer är involverade och vad gör de?

- Forskningsprojektet är ett nära samarbete mellan kliniska och prekliniska ALS-forskare och är uppdelat i fyra delstudier. En av delstudierna handlar om perivaskulära utrymmen (mikroskopiska utrymmen runt blodkärl) i både ALS-musmodeller och hos ALS-patienter. Det leds av med Dr. Sebastian Lewandowski. I en annan delstudie, som leds av Docent Tobias Granberg, används avancerade magnetkamerametoder för att studera hur onormal järninlagring i hjärnbarken uppstår vid ALS. I den tredje delstudien, som drivs tillsammans med Professor Fang Fang, används patientregister och patientmaterial från ALS-biobanken i Stockholm för att bättre förstå riskfaktorer och prognostiska faktorer vid ALS. Samtliga projekt har som mål att förstå olika immuncellers roll i sjukdomsutvecklingen av ALS. 

- Den sista delstudien leder jag själv. I den kommer vi att testa en ny bromsande behandling för ALS. Vi kommer i behandlingsstudien att påverka immunförsvaret med en molekyl som förändrar T-cellernas balans i blodet. Studien kommer att starta under 2024.

Hur stor skillnad tror du att ditt projekt kommer att göra?

- Alla vi medarbetare i projektet tror att immunförsvaret är inblandat i uppkomsten och i utvecklingen av ALS. Detta projekt kommer att öka vår förståelse av immunceller vid ALS. Det kommer att kunna ha en avgörande skillnad för fortsatt läkemedelsutveckling.

Hur långt har forskningen kommit för att få fram bra läkemedel mot ALS?

- Under 2023 prövades flera nya läkemedel mot ALS. Om de var verksamma eller inte får vi reda på under 2024. Det är spännande tider. Läkemedelsutvecklingen går framåt med snabb fart och det kommer allt fler lovande läkemedelskandidater.