Neurostödd forskning vill göra skillnad inom patientens livstid

Neuro stöder ALS-forskning

Tack vare gåvor från allmänheten och företag kan vi varje år fortsätta stötta ALS-forskningen med förhoppningen om en ljusare framtid för ALS-drabbade och deras familjer.

Varje år bidrar Neuro till flera olika forskningsprojekt inom ALS. Ett av projekten som beviljats stöd under året leds av Annelie Ozanne vid Göteborgs Universitet som genom sin forskning vill utveckla en stödmodell till barnfamiljer där en förälder fått diagnosen ALS. Det finns brist på kunskap kring hur barnfamiljer kan stödjas om en förälder drabbats av amyotrofisk lateral skleros (ALS). ALS skiljer sig från många andra neurologiska sjukdomar på grund av det snabba sjukdomsförloppet och dess svåra funktionsbortfall, samt från många cancerdiagnoser då dessa ofta innefattar en inledande kurativ behandling. Dessa skillnader och osäkerheten om föräldern kommer att dö snart eller leva vidare med svåra funktionsnedsättningar kan medföra att livssituation och stödbehov hos dessa familjer skiljer sig från andra sjukdomar.