Forskning om polyneuropati

Tack vare gåvor från allmänhet och företag kan Neuro bidra till flera forskningsprojekt inom Polyneuropatiområdet varje år.

Nedan finner du ett exempel på ett projekt som nyligen beviljats medel.

Magnus Thordstein, Linköpings Universitetssjukhus beviljas medel för forskning om en ny, enkel och icke-invasiv behandling av neuropatisk smärta. Ca 150 000 personer i Sverige lider av central smärta, ofta svårbehandlad. Ett vanligt sådant tillstånd är polyneuropati. Om projektet lyckas kommer vården att kunna erbjuda en ny billig, lättadministrerad och biverkningsfri behandling för patienter med neuropatisk smärta där konventionella terapier har otillräcklig eller ingen effekt.