Nyutvecklad metod möjliggör analys av enstaka nervceller i vävnader

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att plocka ut enstaka celler ur en vävnad och analysera genuttrycket i så lite som en enda cell.

I studien, som publiceras i tidskriften Nature Communications, demonstrerar forskarna hur metoden kan användas inom neurologisk forskning för att särskilja motståndskraftiga från känsliga nervceller. Metoden kan också få stor användning inom andra områden, som cancerforskning, patologi och för att identifiera biomarkörer.

Forskningen har finansierats med hjälp av anslag från bland andra EU:s Joint Programme for Neurodegenerative Disease, Ragnar Söderbergs Stiftelse, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Åhlén-stiftelsen, Parkinsonfonden, Neuroförbundet, Svenska Sällskapet för Medicinska Forskning, Jeanssons stiftelser och Stiftelsen för strategisk forskning.