Neurostödd forskning: balansträning bra för rörelser vid Parkinson

Neurostödd forskning En forskningsstudie med stöd från Neurofonden 2018, visar nu att fokuserad ”högutmanande” balansträning för personer med mild till måttlig grad av Parkinsons sjukdom, ger en förbättring i balansförmåga och gångförmåga hos personer i träningsgruppen. Det kan göra evidensbaserad fysioterapi aktuell.

”Vi såg också en förbättring i gångförmåga hos träningsgruppen när de utförde två uppgifter samtidigt, så kallade dual-task förmåga”. Det rapporterar Breiffni Leavy, post-doc forskare i forskningsstudien som kallas; ”Träning vid Parkinsons sjukdom: Från klinisk effektivitet och implementering till att stödja träning i det vardagliga livet”. Den sker i Erika Franzéns forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Kan göra fysioterapi mer aktuell

”Vi drar slutsatsen att högutmanade balansträning inte bara är effektiv i forskningsmiljö. Utan dessutom också i vanlig klinisk miljö, när den levereras till mer typiska personer med sjukdomen som en del av den vanliga vården, rapporterar forskaren Breiffni Leavy och fortsätter:’
”Denna studie är viktig eftersom vi anser oss ha kommit ett steg närmare i att göra evidensbaserad fysioterapi tillgänglig för personer med mild till måttlig Parkinsons sjukdom, PS.”

117 personer studerades

Studien presenterades på ”International Congress of Parkinson’s Disease and Related Disorders” i Hong Kong 2018 och har nyligen publicerats i The Journal of Neurological Physiotherapy1.
Totalt inkluderas 117 personer i forskningsstudien (53 män och 47 kvinnor med en medelålder på 70 år). 61 av dem ingick i träningsgruppen och 56 i kontrollgruppen. Träningen skedde på fyra olika rehabiliteringscenter i Stockholm – Karolinska Sjukhuset Solna, Stockholms Sjukhem, Primärvårdsrehab Bromma och Stiftelsen Stora Sköndal.

Håkan Sjunnesson

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson