Färgglad illustration med två personer som går och en som rullar.
Neuropromenaden, gå, rulla eller spring

Rekord under årets Neuropromenad

Gå, rulla eller spring - på egen hand. Det var budskapet under årets Neuropromenad som sköts fram till 22-30 augusti på grund av pandemin.

Neuropromenaden startades på initiativ av Neuro Göteborg för ungefär fem år sedan. Sedan dess har arrangemanget vuxit och vunnit ett allt större intresse från föreningar, medlemmar och allmänhet. 

Neuropromenaden syftar till att samla in pengar till forskning och medvetandegöra att en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos. Genom att samlas och promenera tillsammans blir promenaden också en viktig mötesplats för personer med koppling till neurologiska diagnoser. Den rådande pandemin fick därför stor påverkan på arrangemanget. I stället för att delta tillsammans i grupp, uppmanades deltagarna att gå, rulla eller springa på egen hand. 

Över 200 000 till forskningen!

Under veckan 22-30 augusti deltog över 1300 personer i promenaden. Runt om i landet har människor gått, rullat, sprungit, cyklat, simmat, ridit och kört promenaden på motorcykel. Mer än 200 000 kronor samlades in till forskning. En stor del av de insamlade medlen samlades in av Neuros föreningsliv och enskilda medlemmar som startat digitala lag och insamlingar. Både antalet deltagare och insamlat belopp är det högsta hittills bland de år som Neuropromenaden arrangerats. 

Tack till alla er som bidragit till Neuropromenaden på något sätt. Er promenad har gjort skillnad!