Neuroförbundet gav 500 000 till progressiv ms-forskning

Neurostödd forskning Neuroförbundet har delat ut en halv miljon kronor till forskningen om progressiv ms 2016, som International Progressive MS Alliance står bakom. Stipendiet lämnades över av Neuroförbundets Roger Lindahl och Kent Andersson i samband med MSIF möte i London.

Neuroförbundets fond delade den 20 september ut ett av sina tre specialdestinerade stipendier till den internationella sammanslutningen. Stipendiet överlämnades i samband med att MSIF hade sitt höstmöte i London. MSIF är en samarbetsorganisation med ms-organisationer från olika delar av världen.

-Ceremonin blev ett uppskattat inslag på MSIF:s styrelsemöte och möttes med tacksamma applåder och värmande ord om vårt svenska initiativ, säger Roger Lindahl, koordinator för forskning på Neuroförbundet. Tillsammans med Kent Andersson ledamot i Neuroförbundets fonds styrelse överräcktes en symbolisk check och blommor till ordföranden i Progressive MS Alliance Cyndi Zagieboylo från USA.

Ingen behandling än för progressiv

Uppskattningsvis lever 2,3 miljoner människor i världen med diagnosen ms, multipel skleros. Omkring en miljon av dessa lever med en progressiv form av ms.
För den skovvisa formen av ms finns idag flera effektiva behandlingar men för den progressiva formen av ms saknas detta.

-Därför satsade nu Neuroförbundet på att dela ut ett betydande forskningsanslag till detta och det kändes bra, tycker Roger Lindahl koordinator för forskning på Neuroförbundet. Han var på plats jämte Kent Andersson från Neuroförbundets styrelse och forskningsfond.

Progressive ms Alliance är sedan år 2012 en världsomspännande sammanslutning av ms-organisationer med fokus att snarast finna en lösning på progressiva förloppen av ms och utveckla behandlingar mot den varianten av ms.

Umeå och Karolinska får

Samarbetsorganisationen "Progressive ms Alliance" har delat ut 22 forskningsbidrag (2015) till forskare i nio länder. Umeå Universitet och Karolinska Institutet är två av bidragstagarna.
Progressiva ms Alliance har fört samman ms-organisationer, världsledande forskare, institutioner och andra intressenter att ta itu med de utmaningar som progressiv ms innebär.
-Svaren på de problem som har plågat detta forskningsområde under många år kan endast lösas genom ett samordnat, gemensam strategi för forskning. För att göra detta har man presenterat en stegvis forskningsstrategi, återberättar Roger Lindahl.

Hoppas på genombrott

Den första fasen är de innovativa forskningsprojekt som finansieras genom en serie av Challenge Award bidrag. Dessa bidrag varar i 12 till 18 månader långa projekt som syftade till att undersöka innovativa metoder för de prioriteringar som fastställts av alliansen. De tilldelades medel 2014 och avslutades år 2015 fram till början av 2016. Den andra fasen är mycket större och flerårigt. Det kommer att bli en betydande finansiering till internationella nätverk av forskare och institutioner. De har tidigare visat att samarbete har skapat forskningsgenombrott på andra områden.

Primärprogressiv ovanligare

Multipel skleros eller ms angriper hjärna och ryggmärg. Nervtrådarna skadas och då störs överföringen av nervimpulser till kroppens olika delar. Skadorna bildar ärrvävnad som har gett sjukdomen dess namn. Primär progressiv ms är en ovanligare form utan skov. Vid denna form av ms sker en kontinuerlig försämring av kroppsfunktionerna redan från början.

Håkan Sjunnesson