Kvinna med skylet:
Ett exempel på gränsöverskridande medicinsk forskning som gagnat andra diagnoser. Foto: Peder Björling.

MS-läkemedel hade god effekt på patienter med schizofreni

Susanne Bejerot och hennes forskarteam vid Örebro universitet ville pröva om ett läkemedel mot bland annat MS; som dämpar delar av immunförsvaret, kunde ha effekt på psykiatriska sjukdomar.

Läkemedlet, Rituximab, är en så kallad monoklonal antikropp och används bland annat i behandling av multipel skleros (MS).

Det är enligt forskarna känt att autoimmuna sjukdomar i hjärnan kan orsaka en inflammation och medföra hallucinationer och vanföreställningar. Även i de sällsynta fall då barn utvecklar tvångssymtom till följd av till exempel en streptokockinfektion, (PANS), förekommer psykossymtom i en tredjedel av fallen.

Det var främst personer med schizofrenisjukdom som blev påtagligt bättre när effekten mättes tre och fem månader efter behandlingen. De rapporterade stor förbättring i sitt allmäntillstånd, till skillnad mot dem med tvångssyndrom. Närstående till deltagarna med schizofreni kunde också tydligt se förbättringen.