En kvinna som tar sig för pannan.
Långvarig smärta innebär att man haft värk/smärta i minst tre till sex månader. Foto: pixabay.com

Mer arbetsinriktad smärtrehabilitering målet för studie på Akademiska

Smärta är ett område som berör många med neurologisk diagnos. Samtidigt är det något det behöver forskas mer omkring.

En kombination av psykologiska och fysiska rehabiliteringsinsatser har god effekt vid långvarig smärta, men ofta saknas tydlig inriktning mot återgång i arbete. I en ny studie på smärtcentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet, ska en metod för arbetsanpassning kallad Krav- och funktionsschema (KOF) utvärderas.

Långvarig smärta innebär att man haft värk/smärta i minst tre till sex månader. Det betraktas numera som en egen sjukdom, till skillnad från akut smärta som är ett slags larm om att något inte står rätt till i kroppen. Långvarig smärta är ofta komplex och kan vara svår att komma till rätta med. För vissa tar den över vardagen, med sjukskrivning och försämrad livskvalitet som följd.

Långvarig smärta är ofta komplex
och kan vara svår att komma till rätta med

– Forskning visar att kontakt mellan vårdgivare, anställd och arbetsgivare ökar smärtpatienters möjlighet till återgång i arbete. KOF-metoden ger ett konkret stöd för samverkan vid behandling av långvarig smärta. Syftet med studien är att utvärdera användbarheten samt att ny kunskap ska leda till ökad tillämpning i vården så att smärtrehabiliteringen blir mer arbetsinriktad, säger Therese Hellman, doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet till sajten Neurologi i Sverige.

Forskningsprojektet, som leds av forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, finansieras av försäkringsbolaget AFA som tilldelat studien cirka två miljoner kronor. Studien startar i höst och ska pågå fram till 2021.

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!