Medicin för ms-patienter endast godkänd mot cancer

, Källa: http://redir.opoint.com/

Över 80 procent av de ms-patienter i Västerbottens län som behöver behandling får cancermedicinen Mabthera. Resultaten har varit bra, men nu har ett läkemedelsbolag anmält användningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Företaget lyfter fram att medicinen inte är godkänd för ms-behandling.

IVO håller just nu på med en tillsyn av hur landstinget i Västerbotten använder Mabthera.

Det är läkemedelsbolaget Biogen som anser att det är viktigt att följa läkemedlets riktlinjer och behandlingsrekommendationer och Mabthera är inte godkänt för behandling av multipel skleros (ms) även om läkemedlet har visat sig ha goda effekter även för den här patientgruppen.

Bakgrunden är att patentet för läkemedlet gick ut för två år sedan. Det innebär att ingen kan tjäna pengar på om det även skulle godkännas för ms-behandling.

Samtidigt har läkemedelsindustrin tagit fram nya preparat. Läkemedel som, eftersom de är nya, kostar mycket pengar. På Norrlands universitetssjukhus i Umeå har ansvariga i princip valt bort både Tecfidera och betainterferon vilka är de läkemedel som rekommenderas för förstahandsbehandling av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). De anser att Mabthera är lika bra och dessutom både billigare och enklare för patienterna att behandlas med.

I Umeå får omkring 80 procent av de ms-patienter som behöver behandling Mabthera. Det är ett läkemedel som används vid cancer- och reumatismbehandling.

Användningen av läkemedlet i Umeå har visat lovande resultat och redan 2008 började det användas i en fas 2-studie. Då fick patienter, som inte svarade på den godkända behandlingen, testa Mabthera. Resultaten var till och med så goda så att landstinget beslutade att läkemedlet skulle erbjudas som det första alternativet till nyinsjuknade patienter.

– Efter att mer och mer data blivit tillgängliga, inte minst från vår egen forskning och uppföljning av patienter, har vi blivit allt mer klara med att vi inte kan undanhålla läkemedlet för våra patienter, enligt god klinisk praxis, säger Anders Svenningsson till tidningen Dagens Medicin.

Svenningsson var fram till i höstas ansvarig för ms-verksamheten i länet.

Medicinen har god effekt och få biverkningar jämfört med de godkända läkemedlen. Dessutom behöver patienterna bara komma in en gång per halvår för att medicineras med dropp.

Alla patienter får dessutom information om att Mabthera inte är godkänt för ms-behandling, men trots det väljer de flesta ändå att ta läkemedlet.

Biogen, som nu anmält landstinget i Västerbotten och fått IVO att göra en tillsyn, marknadsför flera läkemedel mot ms, bland annat ett av dem som rekommenderas av TLV.

Anders Svenningsson är kritisk till bolaget som han anser bara försöker försvara sina marknadsandelar. Att det till viss del handlar om marknadsandelar medger också Johan Ström, vd för Biogen i Sverige.

– Det finns elva läkemedel som är godkända mot ms enligt det rigorösa europeiska regelverket, säger han.

Det börjar likna en systematisk användning när nästan var femte patient i landet behandlas med ett läkemedel som inte är godkänt, anser Johan Ström.

– Vi vill undersöka om det är förenligt med regelverket.

IVO kan ännu inte säga när tillsynsärendet, som startades i oktober, är klart.

Skillnaderna i landet är dock stora. Det visar en undersökning som Dagens Medicin gjorde i våras. Exempelvis ger Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg nästan alla sin nyinsjuknade Tecfidera. Detsamma gäller vid Karolinska universitetssjukhuset, i vart fall för personer upp till 40 år.

Skånes universitetssjukhus i Lund använder i stället betainterferon som förstahandsval.

I slutet av nästa år beräknas de nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom, som Socialstyrelsen beställt, vara klara.

– De kommer att sätta fokus på dessa områden och ska fungera som ett beslutsstöd, säger sjukvårds- och folkhälsoministern Gabriel Wikström (S).

Hans förhoppning är också att det, på samma sätt som inom cancervården, tas fram standarder som minskar skillnaderna i landet.