Blisterkartor med piller
Forskarna försöker hitta förklaringar till varför effekten varierar mellan olika individer. Det kan till exempel bero på vikt, sjukdomsstatus eller organfunktion. Foto: pixabay.com

Matematiska modeller ska optimera dosen av läkemedel

Farmakometri är ett relativt nytt och tvärvetenskapligt forskningsfält. Med hjälp av matematiska modeller vill forskarna kunna förutsäga hur ett läkemedel ska doseras för att fungera optimalt för olika människor.

Att ordinera och dosera medicin är komplext. Läkemedel fungerar olika i olika kroppar, beroende på bland annat ålder, allmäntillstånd och samtidiga sjukdomar. Det gör att medicinen inte alltid fungerar optimalt och inte ger den effekt som förväntas.

Forskarna inom farmakometri översätter och kombinerar olika typer av data för att skapa matematiska modeller för optimal läkemedelsdosering.

Strävan är att hitta den dos av läkemedlet som ger en god effekt – men samtidigt inga eller få biverkningar. Metodiken kan användas för många olika terapiområden som till exempel vid multipel skleros (ms) och smärta. 

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!