forskare med grön gummihandske

Så bidrar Neurofonden till epilepsiforskning

Neurostödd forskning Epilepsi kan ha många orsaker och uttryck. Diagnosen epilepsi får den som haft återkommande epileptiska anfall, som inte framkallats av tillfällig yttre påverkan, så kallade oprovocerade anfall. (Källa: Socialstyrelsen)

Neuro stöttar flera forskningsprojekt inom epilepsi, bland andra;

Nytt behandlingsverktyg

Johan Zelano, Göteborgs Universitet, bedriver forskning som bland annat syftar till att identifiera riskfaktorer för vissa typer av epilepsi, dess inverkan på prognos och val av läkemedel. Målet är att utveckla ett behandlingsverktyg (hemsida/app) som anger sannolikheten för framgång med olika läkemedel beroende på patientens förutsättningar.

Psykosociala- och socioekonomiska faktorers påverkan på hälsa hos personer med epilepsi

Klara Andersson, Göteborgs Universitet, undersöker socioekonomiska- och psykosociala faktorers påverkan på hälsa hos personer med epilepsi. Genom studien vill man utforma en stödmodell för personer som särskilt påverkas av dessa faktorer. Detta ska i sin tur öka möjligheten för jämlik vård för personer med epilepsi. Dessutom tittar Klara Andersson på innebörden av stigma hos utlandsfödda personer i Sverige som lever med epilepsi.