forskare med grön gummihandske

Neuro bidrar till forskning om Polyneuropati

Neurostödd forskning Polyneuropatier ingår i den större gruppen NMD, neuromuskulära sjukdomar. De drabbar perifera nervtrådar som leder impulser till och från ryggmärgen eller hjärnan och som styr muskler eller ta emot känselintryck från huden. Impulserna i perifera nervtrådar styr även autonoma funktioner som blodtryck, hjärta, tarm och urinblåsa. "Poly" betyder flera, "neuro" betyder nerv, "pati" betyder lidande/sjukdom. Det finns akuta polyneuropatier där man inom loppet av några veckor får ett snabbt tilltagande funktionsbortfall, med försämrad muskelkraft eller känseln. Det finns också kroniska polyneuropatier där sjukdomsförloppet löper över många år.

Neuro stöttar flera projekt inom polyneuropatiforskning;

Biomarkörer för diagnostisering av behandlingsbara polyneuropatier

Till skillnad från de flesta icke-inflammatoriska polyneuropatier är de inflammatoriska behandlingsbara och därmed viktigt att diagnostisera. Trots tillgång till ett antal möjliga undersökningar är det än idag svårt att skilja inflammatoriska polyneuropatier från icke-inflammatoriska och bedöma dess förlopp. Ivan Kmesic, Karolinska Institutet, Stockholm, vill hitta nya biomarkörer för inflammatoriska polyneuropatier i syfte att förbättra och påskynda utredning samt möjliggöra prognosbedömning och patientanpassning av behandling. 

Skellefteåsjukan

Kristin Samuelsson, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm forskar om Skellefteåsjukan, en särskild, ärftlig, variant av polyneuropati. Behandlingsalternativen för Skellefteåsjukan har länge varit begränsade till levertransplantation. I den här studien kommer forskarna följa patienter med anlag för sjukdomen och på så vis hoppas man kunna hitta markörer som indikerar att sjukdomen kommer bryta ut. Då skulle man i förlängningen kunna öppna upp för tidigare upptäckt av sjukdomen och andra mer lättillgängliga behandlingsformer.