Blodceller. Foto.
Den nya blodatlasen ger en detaljerad bild av proteinerna i människans olika blodceller.

Immuncellskarta hjälper forskare bekämpa autoimmuna sjukdomar

En ny karta över den mänskliga kroppens immunförsvarsceller har skapats av ett svenskt forskarlag i form av en blodatlas, som i detalj beskriver förekomsten av proteiner i dessa celler. Resultatet, samlat i en fritt tillgänglig databas, är en viktig resurs när det gäller att hitta nya behandlingar för många olika sjukdomar.

Den nya immuncellskartan har publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science och är den senaste kartläggningen som gjorts av det svenska Human Protein Atlas-programmet. Arbetet med den nya blodatlasen är gjort på Science for Life Laboratory (Scilifelab), ett forskningscentrum som drivs av KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

KTH-professorn Mathias Uhlén, som leder arbetet, berättar att den nya kartläggningen är viktig eftersom immuncellerna är involverade i kampen mot alla mänskliga sjukdomar, i synnerhet cancer och olika typer av infektioner. Den har också stor betydelse för kampen mot autoimmuna sjukdomar, såsom multipel skleros (MS), artros och psoriasis.

– Med denna övergripande kartläggning som identifierat alla proteiner i människans blodceller kommer forskare världen över att kunna fördjupa sin förståelse beträffande immuncellers roll i dessa sjukdomar. Därmed kan nya, mer effektiva behandlingar utvecklas, säger Mathias Uhlén till sajten kth.se.