Hannes Lindahl belönas för insats inom neurologisk forskning

Hannes Lindahl, Syed Rahman och Lisa Mather vid Karolinska Institutet, delar på Lennmalms pris 2019, och belönas med 25 000 kronor och Lennmalms medalj i silver.

Lennmalms pris har till ändamål att främja yngre forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområde. I år delas priset av tre forskare, en inom det neurologiska forskningsområdet samt två inom det försäkringsmedicinska forskningsområdet.

Forskning inom neurologi

Post doc Hannes Lindahl, Neuroimmunologiska enheten, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Motivering: "Hannes Lindahl har funktionellt utrett mekanismen för en genetisk association till IL22receptor II vid multipel skleros. Avhandlingen har titeln: ”Interleukin-22 binding protein in multiple sclerosis and experimental inflammation models”.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019.

Priskommitté

Tomas Olsson, Kristina Alexanderson, Elisabet Nylander

Om Lennmalms pris

Frithiof Lennmalms forskningsfond, stiftad 1918, har till ändamål att främja yngre forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

Stöd forskningen om MS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva