Neuro stöder forskning som ämnar göra skillnad under patientens livstid

Så bidrar Neuro till forskning om ryggmärgsskada

Tack vare gåvor från allmänhet och företag kan Neuro varje år fördela medel till forskning som gör skillnad för personer med neurologiska diagnoser.

Ett projekt om ryggmärgsskada som nyligen beviljats medel leds av Mattias Hill vid Lunds Universitet. Projektet handlar om hjärt-kärlsjukdom vid ryggmärgsskada.  Om ryggmärgsskadans nivå är ovan mellersta bröstryggen påverkas det autonoma nervsystemets förmåga att reglera hjärta och blodkärl vilket kan bidra till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom. Syftet med studien är bland att kartlägga förekomst av förändrad funktion i hjärta och kärl hos medelålders personer med hög ryggmärgsskada och på så vis bidra till ytterligare förlängd livslängd hos denna grupp