Neuro stöder forskning som ämnar göra skillnad under patientens livstid

Så stöder Neuro forskning om Parkinson

Tack vare gåvor från allmänhet och företag kan Neuro varje år bidra till forskning om Parkinson.

Flera projekt om Parkinson har nyligen beviljats medel. Ett par av dem kan du läsa mer om här.

Gudrun Johansson, Umeå Universitet får bidrag för sin forskning om rehabilitering och arbetsliv inom diagnoserna Parkinson och stroke. Trots att Parkinsons sjukdom och stroke är mest förekommande hos den äldre populationen finns det personer som insjuknar tidigt i vuxenlivet. Kunskapen om dessa yngre patienter är fortfarande begränsad. Rehabiliteringsbehovet för personer med Parkinsons sjukdom eller personer som haft stroke är ofta återkommande och långvarigt, inte minst för dem som är i yrkesverksam ålder. Det är därför viktigt att det finns tillgång till god och effektiv rehabilitering över tid, särskilt den rehabilitering som sker i öppenvård. 

Jan Lexell, KI, beviljas medel för sina studier om upplevelser av teambaserad och målinriktad rehabilitering hos personer med Parkinson. Det saknas dock kunskap kring personer med Parkinson och deras upplevelse av att genomgå ett rehabiliteringsprogram. Resultaten kommer sedan att kunna ligga till grund för ytterligare utveckling av rehabiliteringsprogram för yngre personer med Parkinsons sjukdom.