Neuro stöder forskning som gör skillnad inom patientens livstid

Så stöder Neuro forskning om CP

Tack vare gåvor från allmänhet och företag kan Neuro dela ut bidrag till forskning varje år.

Under året har flera projekt om CP beviljats medel. Bland annat har Ulrika Jonsson, Göteborgs Universitet har beviljats bidrag för sin forskning om CP och hälsoproblem. Studien ingår i en kartläggning av levnadsvillkoren för vuxna med CP. Kunskap om förekomsten av olika hälsoproblem i relation till respektive funktionsnedsättning vid CP skulle öka möjligheterna att anpassa förebyggande insatser till individen med CP.