En kvinna som lutar ansiktet mot ett räcke.
Mental trötthet eller hjärntrötthet som även kallas fatigue är en bekymmersam konsekvens av neurologiska diagnoser, traumatiska skallskador och stroke. Foto: Pixabay.com

Forskning för att bedöma arbetsförmåga vid mental trötthet

Birgitta Johansson, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, har tilldelats 1 037 000 kronor av AFA Försäkring för att utveckla en metod för bedömning av arbetsförmåga vid mental trötthet (hjärntrötthet).

Mental trötthet till följd av hjärnskada, utmattningssyndrom eller neurologisk sjukdom är en form av energilöshet som begränsar arbetsförmågan och gör vardagliga aktiviteter krävande.

Det har samtidigt blivit allt svårare för personer med mental trötthet att få ersättning från försäkringskassan, då det saknas "objektiva fynd". Något som bland annat märks bland ärendena hos Neuros rättsombud. 

- Vi hjälper för närvarande ett antal medlemmar med detta i domstol, säger Magnus Andersson, som är koordinator för Neuros rättsombud.

En utvecklad metod för bedömning av förmågan till arbete vid mental trötthet kan ge säkrare diagnoser och bättre rehabilitering. 

Målet med Birgitta Johanssons projekt är att utveckla en metod för bedömning av arbetsförmåga vid mental trötthet i samband med förvärvad hjärnskada, utmattningssyndrom och hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln).

Data kommer samlas in från en patientgrupp på 300 personer med hjälp av skattningsformulär, självskattning och frågeformulär.

Projektet pågår till och med juni 2021 och väntas resultera i en metod som kan ge en mer likvärdig bedömning av patienter med mental trötthet i förlängningen bidra till anpassad rehabilitering och återgång i arbete.