Första Ice Bucket utdelningen i Sverige till världsledande ALS forskning

Neurostödd forskning Neurofonden har delat ut Sveriges första miljon, från Ice Bucket insamlingen, till världsledande ALS-forskning.

En miljon kronor går till Project MinE Sweden. Forskningen leds av Peter M Andersen, professor och överläkare vid Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.