En kvinna på en parkbänk, sedd bakifrån. Foto med sepiafilter.
Bristen på kvinnor i strokestudier är ett problem eftersom det gör att det finns sämre kunskap om hur olika behandlingar fungerar på kvinnor. Foto: Pixabay.

För få kvinnor i strokestudier ett problem

För att hitta effektiva behandlingsmetoder när det gäller stroke är det viktigt att kliniska studier utförs på både män och kvinnor. Men kvinnor är underrepresenterade. En av orsakerna kan vara för lågt satt åldersgräns på försökspersoner enligt Vetenskapsradions nyheter.

Stroke drabbar både män och kvinnor. Trots det är det en global och ihållande trend att kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier av strokebehandlingar. I två artiklar i tidskriften Stroke lyfter forskare nu olika orsaker till att det ser ut så och ger förslag på åtgärder. Något som Mia von Euler, strokeforskare och professor inom neurologi vid Örebro Universitet, uppskattar enligt Sveriges Radio.

– Just det här med underrepresentation i studierna är en så viktig principiell fråga. Det är en sådan sak som man pratar om men inte gör vetenskap av. Då har det en tendens att försvinna.

Bristen på kvinnor i strokestudier är ett problem eftersom det gör att det finns sämre kunskap om hur olika behandlingar fungerar på kvinnor.

En av de främsta begränsningarna, som forskarna tar upp, är åldersgräns. I kliniska studier finns ofta en övre åldersgräns för hur gamla deltagarna får vara. Normalt går den vid 80 år och eftersom kvinnor ofta insjuknar 5-6 år senare än män, ofta efter 80 års ålder, så riskerar de att systematiskt uteslutas. Artikelförfattarna föreslår därför att man ska undvika en övre åldersgräns, något som Mia von Euler håller med om.