Kvällsbild från Åbo hamn med ett segelfartyg i fokus. Foto.
Projektet InFLAMES har beviljats finansiering på 5,6 miljoner euro för åren 2020–2024 inom ramarna för Finlands Akademis flaggskeppsprogram. Foto: Pixabay.

Finländskt flaggskepp inom immunforskning får omfattande finansiering

Projektet InFLAMES har beviljats finansiering på 5,6 miljoner euro för åren 2020–2024 inom ramarna för Finlands Akademis flaggskeppsprogram. Flaggskeppet strävar efter att identifiera nya mål för medicinsk behandling och utveckla läkemedel i samarbete med företag inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. InFLAMES främjar också diagnostik så att varje patient ska kunna få skräddarsydd behandling.

Projektet leds av akademiker Sirpa Jalkanen, professor vid Åbo universitet och prisbelönt forskare inom immunologi, samt expert på företagssamarbete inom läkemedelsbranschen.

– Ett normalt fungerande immunförsvar är livsviktigt för hälsan. Om immunförsvaret är för aktivt drabbas vi av autoimmuna sjukdomar som reumatism, MS eller diabetes. Om immunförsvarets funktion är försvagad kan vi insjukna i cancer eller allvarliga bakterie- eller virusinflammationer, säger Jalkanen.