Foto: Håkan Sjunnesson

500 000 från "Neurofonden” till Wickströms ms-träningsforskning

Neurostödd forskning Under första dagen på Neuroförbundets kongress 2017 delades ett forskningsstipendium ut till fysioterapeuten Anne Wickström.

Neurologen Fredrik Piehl delade ut stipendiet till studier som ska utforska vilken träning som är bra för olika ms-patienter.