5,2 miljoner till forskning om behandling av ms

Joachim Burman, docent vid Uppsala universitets institution för neurovetenskap, tilldelas ett fyraårigt etableringsstöd för yngre forskare.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) anslår 5,2 miljoner kronor till Joachim Burman för arbete med projektet Autolog blodstamcellstransplantation som behandling för multipel skleros (MS).

Autolog blodstamcellstransplantation är en potentiellt botande behandling av den neurologiska sjukdomen MS. Syftet med behandlingen är att stoppa immunförsvarets angrepp på hjärnan. I sin forskning kommer Joachim Burman att länka samman en rad analyser för att möjliggöra risk- och prognosbedömningar på individnivå och därmed kunna erbjuda en mer anpassad behandling i ett tidigare skede av sjukdomsförloppet.

Stöd forskningen om MS

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva