Generell bild på tabletter i olika färger och format.
Foto: Pixabay.com

Ytterligare ett läkemedel med god effekt mot MS

Europeiska kommissionen har godkänt ett nytt oralt läkemedel mot MS som tas en gång dagligen. Det är till för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom, vilket definierats genom kliniska eller bilddiagnostiska fynd.

Godkännandet av Zeposia (ozanimod) baseras på resultat från två kliniska fas III-studier som visar att läkemedlet markant reducerar den årliga skovfrekvensen såväl som antalet och storleken på patientens hjärnlesioner, jämfört med behandling med interferon beta-1a.

– Ytterligare ett läkemedel med god effekt mot MS kommer nu att finnas tillgängligt för personer med MS. Den ökade bredden i behandlingsarsenalen vid MS är viktig eftersom det för den enskilde individen med MS kan skilja betydligt mellan olika behandlingsprinciper, säger Tomas Olsson, professor i neurologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna till Neurologi i Sverige.

Läkemedlet tillhandahålls ännu ej i Sverige men finns listad i FASS.