Två personer på promenad. Foto.
Hur mäter vi bäst fysisk aktivitet vid återhämtning efter stroke. Det vill forskarna ta reda på. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Vill du delta i en internationell studie om fysisk aktivitet vid stroke?

Nu har du möjlighet att delta i en internationell studie om mätning och utvärdering av fysisk aktivitet vid stroke. Det är en enkätstudie (tyvärr bara på engelska) där forskarna är intresserade att komma i kontakt med personer som drabbats av stroke, och deras anhöriga, för att få deras bild av vad som är viktigt gällande fysisk aktivitet.