En dator en mobiltelefon och ett stetoskop. Foto.
Du behöver har tillgång till en mobiltelefon (smartphone) med Bank-ID och internetuppkoppling för att kunna delta. Foto: Pixabay..

Vill du delta i en digital rehabiliteringsstudie?

Karolinska Institutet söker nya deltagare till ett forskningsprojekt med träning på distans för personer som drabbats av stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack).

Studien pågår i sex månader och undersöker hur rehabilitering på distans via en mobilapp kan ge stöd för träning och fysisk aktivitet.

Första etappen av studien har genomförts där ca 60 personer har fått behandling på distans. Under hösten i september 2022 startar de upp studien på nytt med målet att rekrytera ytterligare 60 personer.

Till studien söker de alltså nu nya deltagare som har haft stroke eller TIA.

Rehabiliteringen kallas telerehabilitering och innebär träning och direktkontakt med fysioterapeut på distans, via mobilen.

Deltagarna i studien kommer att delas in i två olika grupper som erbjuds rehabiliteringsprogram på distans och regelbunden kontakt med fysioterapeut.

Båda programmen pågår i sex månader och där ingår träning, stöd och coachning för fysisk aktivitet och uppföljning av din hälsa av fysioterapeut under och efter programmet.

För att delta i rehabiliteringsstudien krävs:

  • Att du kan gå självständigt inomhus med eller utan gånghjälpmedel.
  • Att du har tillgång till en mobiltelefon (smartphone) med Bank-ID och internetuppkoppling.

Du kan delta i studien oberoende var du bor i Sverige.

Är du intresserad att delta?

Det är ansvariga för studien vid Karolinska Institutet som avgör vilka personer som är lämpliga att delta.

Läs mer om studien på Karolinska Institutets hemsida och anmäl dig i formuläret som finns där. Länk till sidan om studien.

David Moulaee Conradsson, docent, ansvarig forskare vi Karolinska Institutet