En dator en mobiltelefon och ett stetoskop. Foto.
Du behöver har tillgång till en mobiltelefon (smartphone) med Bank-ID och internetuppkoppling för att kunna delta. Foto: Pixabay..

Vill du delta i en digital rehabiliteringsstudie?

Karolinska Institutet söker deltagare till ett forskningsprojekt med träning på distans för personer som drabbats av stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack).

Studien pågår i sex månader och undersöker hur rehabilitering på distans via en mobilapp kan ge stöd för träning och fysisk aktivitet.

Rehabiliteringen kallas telerehabilitering och innebär träning och direktkontakt med fysioterapeut på distans, via mobilen.

Till studien söker de nu deltagare som har haft stroke eller TIA.

Deltagarna i studien kommer att delas in i två olika grupper som erbjuds rehabiliteringsprogram på distans och regelbunden kontakt med fysioterapeut.

Båda programmen pågår i sex månader och där ingår träning, stöd och coachning för fysisk aktivitet och uppföljning av din hälsa av fysioterapeut under och efter programmet.

För att delta i rehabiliteringsstudien krävs:

  • Att du kan gå självständigt inomhus med eller utan gånghjälpmedel.
  • Att du har tillgång till en mobiltelefon (smartphone) med Bank-ID och internetuppkoppling.

Du kan delta i studien oberoende var du bor i Sverige. Det är ansvariga för studien vid Karolinska Institutet som avgör vilka personer som är lämpliga att delta.

Är du intresserad att delta?

Mejla gärna direkt till ansvarig för studien, eller ring och tala in ett meddelande med namn och telefonnummer så återkommer de till dig.

Kontakt:

David Moulaee Conradsson, docent, ansvarig forskare vi Karolinska Institutet
Mejl: david.m.conradsson@ki.se
Tel: 08-524 866 14