Del av en dator, en mobiltelefon och ett stetoskop. Foto.
Mobiltesterna baseras på väl beprövade metoder för att diagnostisera sjukdomen, som mätningar av patientens tal, skakningar och rörelsemönster. Foto: Pixabay.

Vill diagnostisera Parkinsons sjukdom med mobilen

Röstprov, rörelsemönster och fingerrörelser på mobilskärmen. Ett nytt forskningsprojekt ska utveckla teknik som gör det möjligt att samla in viktig data om Parkinsons sjukdom utan att patienten behöver uppsöka sjukvården.

–En fördel är att tekniken gör det möjligt att samla in uppgifterna dagligen. Tanken är att det ska kunna ersätta delar av de undersökningar som görs på sjukhus, säger Dario Salvi, forskare vid Internet of Things and People (IoTaP) vid Malmö universitet.

Det tvååriga Parkapp fick nyligen två miljoner kronor i anslag av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande till att utveckla ett digitalt verktyg för kontinuerliga hälsomätningar med fjärrdiagnostik. Forskningen leds av Dario Salvi och genomförs i samarbete med kollegan Carl-Magnus Olsson, University of Edinburgh och Karolinska Institutet.