Organofosfater finns i många konsumentprodukter, vilket gör att människor ofta exponeras för dem i vardagen. Foto: Pixabay

Vardagskemikalier kopplade till MS

Forskare vid Case Western Reserve University i USA har upptäckt att kemikalier som används i möbler, hemelektronik, hygienprodukter och desinfektionsmedel kan kopplas till sjukdomar som multipel skleros (MS) och försämrad hjärnhälsa. Skriver Dagens näringsliv.

En studie publicerad i Nature Neuroscience visar att kvartära ammoniumföreningar (QAC) och organofosfater, som används som flamskyddsmedel, direkt skadar hjärnans oligodendrogliaceller. Dessa celler producerar isolerande skikt runt nervceller.

Hot mot hjärnhälsan

Tidigare forskning har visat att en minskning av oligodendrogliaceller har samband med utvecklingen av neurologiska sjukdomar, som MS. QAC-föreningar och organofosfater finns i många konsumentprodukter, vilket gör att människor ofta exponeras för dem i vardagen. Forskarna menar att detta är ett tidigare oupptäckt hot mot hjärnhälsan och en betydande riskfaktor för neurologiska sjukdomar.