Glasögon och papper som symboliserar arbete med forskningsstudie
Foto: Pixabay

Vanligt herpesvirus kopplas till MS

Peter Sundströms forskargrupp vid Umeå universitet har visat att individer med antikroppar mot humant herpesvirus 6A (HHV-6A) har högre risk att utveckla MS.
Detta har även Anna Fogdell-Hahn vid Karolinska Institutet forskat om.

För att undersöka vilka faktorer som är avgörande för utvecklingen av MS har forskargruppen använt blodprover från biobankerna vid de svenska universitetssjukhusen.

Genom att sammankoppla data från MS-registret med biobanksregistren har de identifierat blodprover från individer som senare i livet utvecklat MS. Med hjälp av dessa prover har Peter Sundströms forskargrupp tidigare visat att individer med antikroppar mot humant herpesvirus 6A (HHV-6A) har högre risk att utveckla MS.

Stort genombrott

Även forskare vid Karolinska Institutet har studerat sambandet mellan MS och de olika varianterna av herpesvirus.

– Det är ett stort genombrott för både MS och herpesvirusforskningen. Dels ger det stöd till teorin att HHV-6A kan vara en bidragande orsak till utvecklingen av MS, dels kan vi nu med den här nya metoden börja ta reda på hur vanliga de här två olika varianterna av HHV-6 är, något man inte kunnat kartlägga tidigare, säger Anna Fogdell-Hahn, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet och en av studiens seniora författare.

Vad orsakar Humant herpesvirus 6 (HHV-6)?

Infektion med HHV-6 drabbar vanligen mindre barn, 6 månader - 3 års ålder. Virus orsakar oftast en mild sjukdom, så kallad 3- dagarsfeber. I sällsynta fall kan viruset orsaka en svår encefalit (hjärninflammation).