Vad akutläkare bör veta om Guillain-Barrés syndrom

, Källa: acepnow.com

Guillain-Barrés syndrom (GBS) är en inflammatorisk polyneuropati som är en sällsynt och svårt förlamande sjukdom i perifera nerverna. Det är i regel vanliga akutläkare som först träffar dessa patienter.

Med tanke på att GBS är sällsynt och inte är enkelt att diagnostisera, är det säkrast att snabbt skicka vidare till neurolog för vidare kontroll. Det är viktigt och brådskande att få diagnos, då tidig behandling med höga doser intravenösa immunoglobuliner eller plasmabyte, kan förkorta sjukdomsförloppet om det startas inom två veckor efter symtomdebut.

Fördröjd behandling kan leda till oförklarad och livshotande andningssvårigheter. Eftersom GBS är ovanligt, ofta beskrivs som en allmän känsla av svaghet och inte kan diagnostiseras med ett vanligt laboratorietest, är det en diagnos som är lätt att missa.