Stenar lagda som fötter
Foto: Pixabay.com

Vad är Charcotfot?

Charcotfot (efter Jean-Martin Charcot [1825–1893] som först beskrev sjukdomen) kan drabba individer med perifer neuropati.

I den akuta fasen är foten värmeökad, svullen och i varierande grad rodnad. Bakomliggande känselnedsättning föreligger alltid och patienterna är vanligen smärtfria, även om dov smärta förekommer.

Vid utebliven diagnos och behandling leder skelettfragmentering, led- och ligamentskador till allvarliga deformiteter såsom nedfallet fotvalv, klumpfot och destruerad fotled.

Tidig diagnos och avlastning förebygger uppkomst av fotdeformation och verkar kunna förkorta och bromsa sjukdomsförloppet. 

Tecken på perifer neuropati (känselnedsättning, vibrationssinnesnedsättning, klofotsdeformitet, hammartå, muskelatrofi, torr hud, avsaknad av behåring) stärker misstanken om charcotfot.

Alla misstänkta fall ska efter optimerad avlastning halvakut remitteras till en specialistmottagning som handlägger Charcotfot (vilket i Sverige brukar vara antingen diabetesfotmottagning eller ortopedmottagning) där den fortsatta vården bedrivs.