Ett barn med en nalle i handen. Foto.
"Risk-nytta-balansen är helt olika mellan barn och vuxna eftersom barn inte blir lika sjuka, det måste man ha med i beräkningen." Foto: Pixabay.

Vaccinering av barn ännu inte aktuellt

Det kommer sannolikt dröja innan Folkhälsomyndigheten sätter ned foten om en eventuell massvaccinering mot covid-19 av barn i Sverige, skriver sajten Läkemedelsvärlden.

En eventuell massvaccinering av barn mot covid-19 fyller två potentiella syften; dels att skydda det enskilda barnet, dels att skydda andra individer och få ett högre vaccinskydd i hela samhället.

– Men i den andra vågskålen finns riskerna med vaccinationen. Eftersom det är så ovanligt att barn blir svårt sjuka i covid-19 är det svårt att acceptera biverkningar på samma sätt som för vuxna. Därmed blir det en svår balansgång och barnläkarföreningens ingång i debatten har varit att poängtera just detta, säger Per Brolin, som är styrelseledamot i barnläkarföreningen samt överläkare på barnkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad.

Pandemrix, vaccinet som användes mot svininfluensan 2009 och 2010, orsakade att en del barn drabbades av den neurologiska sjukdomen narkolepsi. Sambandet mellan vaccinet och sjukdomen sågs dock inte i några inledande studier utan konstaterades långt senare.

– Om det skulle finnas en liknande ovanlig biverkning av covid-19-vaccinen hos barn och ungdomar skulle man sannolikt inte ha upptäckt den ännu eftersom studieunderlaget för dessa åldersgrupper är för litet. Men även om det i nuläget inte finns något som tyder på att det finns allvarliga biverkningar är frågan om man ska ta den risken, är det viktigt att börja vaccinera innan man fått tillräcklig data? säger Per Brolin till Läkemedelsvärlden.