Närbild på en hand på en rullstol bakifrån
Foto: Steve Buissinne från Pixabay

Vård för ryggmärgsskadade föreslås bli nationell högspecialiserad vård

Ett nytt område föreslås bli nationell högspecialiserad vård – vården för ryggmärgsskadade. Detta förslag går nu på remiss. Samtidigt har en lista tagits fram med fler än 250 nya förslag till vad som skulle kunna bli nationell högspecialiserad vård. Bland dessa ska nu sållas ut vilka områden som kan gå vidare till nästa steg.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård, och koncentreras till högst fem enheter i Sverige.

Nu har pilotområden inom nervsystemets sjukdomar utretts av sakkunniga – och vården av förvärvade ryggmärgsskador föreslås bli nationell högspecialiserad vård. Det är en vård som bedöms vara komplex och sällan förekommande och samtidigt behövs tillgång till flera olika specialiteter och yrkeskategorier i hela vårdkedjan.