Vård för ryggmärgsskadade blir nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid ryggmärgsskador blir nationell högspecialiserad vård. Denna ska bedrivas vid fyra enheter i landet.

– I dag är det stora skillnader i kvaliteten på vården av ryggmärgsskadade och genom det här beslutet skapar vi förutsättningar för ökad kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling. Frågan om en koncentration inom området har diskuterats i decennier utan att enighet kunnat nås. Genom det nya arbetet med nationell högspecialiserad vård har det varit möjligt att fatta det här beslutet, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Nu har Socialstyrelsen fattat beslutet att viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador ska bedrivas som nationell högspecialiserad vård, och på fyra enheter. För exempelvis gruppen barn och ungdomar ska vården koncentreras ytterligare, till högst två enheter.

- Cirka 300 personer drabbas av ryggmärgsskada varje år och vi ser mycket positivt på att en del av vården koncentreras till fyra högspecialiserade ryggmärgsskadecenter. På en sådan enhet ges patienterna tillgång till multiprofessionella team och bästa möjliga vård. Dessa enheter kommer också att gynna kunskapsutvecklingen och forskningen, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck i en kommentar.

Fyra platser i landet

Socialstyrelsens beslut har fattats efter en sammanvägd bedömning av det som framkommit från sakkunniga, ett 70-tal remissinstanser samt en beredningsgrupp med experter på hälso- och sjukvårdssystemet. Beslutet innebär att den subakuta vården, som sker efter det första akuta omhändertagandet, inklusive den första delen av rehabiliteringen blir nationell högspecialiserad vård.

I november kommer Socialstyrelsen att utlysa möjligheten för regionerna att ansöka om tillstånd att få bedriva den aktuella vården. Därefter fattar nämnden för nationell högspecialiserad vård beslut om vilka regioner som får uppdraget.

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!