En trave böcker med tre äpplen ovanpå. Foto.
Utbildning skulle kunna vara en skyddsfaktor mot negativa socioekonomiska utfall vid epilepsi, som arbetslöshet och låg inkomst, enligt forskarna. Foto: Pixabay.

Utbildning minskade socioekonomiska skillnader vid epilepsi

Neurostödd forskning Forskare från Göteborg har studerat hur högre utbildning påverkar vuxna personer med epilepsi. De skriver om sin egen forskning i Läkartidningen.

Det finns sedan tidigare dokumenterade samband mellan epilepsi och låg socioekonomisk status.

Leder till sämre tillgång till vård?

Vissa studier har också indikerat att låg socioekonomisk status vid epilepsi kan vara associerad med sämre tillgång till epilepsisjukvård. I den här retrospektiva kohortstudien undersöktes om dessa samband kunde valideras för vuxna personer med epilepsi i Sverige och om det fanns samband mellan socioekonomisk position och socioekonomiska konsekvenser av epilepsi.