Person som får dropp. Foto.
Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Uppsalaforskare söker svar: MS-patienter återinsjuknar trots potentiellt botande behandling

Autolog blodstamcellstransplantation (AHSCT) är en potentiellt botande behandling i ett tidigt skede av MS. Men trots goda resultat återinsjuknar vissa patienter. Nu vill Uppsalaforskare ta reda på vad som ligger bakom.

Under mer än tio år har Joachim Burman överläkare och docent vid Institutionen för neurovetenskap och neurologi vid Uppsala universitet och hans forskargrupp samlat in blodprover och prover från ryggmärgsvätska från MS-patienter som genomgått autolog blodstamcellstransplantation vid Akademiska Sjukhuset. Patienterna har också följts upp med magnetkameraundersökningar liksom kliniska undersökningar i 15 år. Den första patient som behandlats med metoden har varit frisk i 17 år.

– Det gör att vi har mycket god kunskap om vilka patienter som blivit friska och vilka som fått tillbaka sjukdomen. Nu vill vi veta varför vissa återinsjuknar, säger Joachim Burman till Neurologisk Tidskrift.