Foto på stetoskop, penna och anteckningsblock
Foto: Pixabay.com

Uppmärksamma symtom som kan vara myastenia gravis (MG)

Myastenia gravis (MG) är en neurologisk diagnos och uppmärksammas extra under den europeiska MG-veckan som i år infaller från 28 februari till 6 mars 2022.

Bara cirka 2500 personer har diagnosen MG i Sverige. Det kan därför vara svårt att känna igen symtomen.

Vid debuten är det ofta profession på vårdcentralen som är de första som möter patienten.  

Typiskt för MG är den muskulära uttröttbarheten. Man kan vara stark initialt, men vid upprepning av samma rörelse avtar kraften markant för att återkomma efter lite vila. Andra typiska symtom kan vara nedfallande ögonlock, dubbelseende och sluddrigt tal.

Det är värdefullt att så snart som möjligt komma till en neurolog för diagnostisering och behandling.

Kortfattad info till vårdcentraler

Spara och skriv ut

Neuro har diagnosstödjare inom Myastenia gravis

Alla har själva erfarenhet av att leva med MG och ger stöd genom samtal. Diagnosstödjarna är rekryterade från Neuros medlemmar och kan svara på frågor som medmänniska med kunskap om att leva med en kronisk sjukdom.