En uppslagen bok i gröngräset. Foto.
Redaktörerna påpekar i förordet att »tryckta läroböcker är inte längre en självklarhet idag när internet kan erbjuda mer information, tätare uppdateringar och mer utbredd tillgänglighet«. Foto: Pixabay.

Uppdaterad lärobok i neurologi

Professor Sten Fredriksson recenserar den nya läroboken om neurologi: "En hel del har ändrats sedan 2012 års upplaga. Intressant nog har bokens omfattning minskat något i sidantal efter en tidigare expanderande trend. Hur är det möjligt? Jo, redaktörerna har rensat bort flera kapitel (akut neurologi, hypotalamo-hypofysära sjukdomstillstånd, neuropatisk smärta, cerebral pares och synpunkter på åldrandets neurologi)."

Viss text från de borttagna kapitlen ingår i andra kapitel, men det är nog många som saknar det samlade kapitlet om akut neurologi.

Akut neurologi borttaget

Ett översiktligt kapitel om akut neurologi är viktigare i en lärobok i neurologi än ett, ungefär lika långt, kapitel om yrsel som huvudsakligen är inriktat på otoneurologiska fenomen. Det enda helt nya ämnet är funktionella neurologiska sjukdomar, vilket är ett viktigt nytillskott.

Vissa kapitel har nya författare, till exempel det om sömnsjukdomar, vilket medfört en klar förbättring med helt ny text. Kapitlet om multipel skleros (MS) har samma omfång som i förra upplagan, men inkluderar nu även andra inflammatoriska CNS-sjukdomar.

Saknar symtomlindring vid MS

Tyvärr har den viktiga delen om symtomatisk behandling vid MS tagits bort, vilket är synd då det är känt att många personer med MS inte får adekvat symtomlindring. Att en del symtomlindrande behandlingar vid neurologiska sjukdomar nämns i avsnittet om rehabilitering kompenserar inte förlusten i MS-kapitlet.