Två personer i operationskläder i en operationssal. Text i högerkanten. Skärmdump.
Skärmdump från instagram.

Trots pandemin opererade Epilepsicentrum på Karolinska hela 16 patienter förra året

Det är fler än på något annat sjukhus i landet. Karolinskas epilepsiverksamhet är därmed störst i Sverige, enligt Karolinska universitetssjukhusets inlägg på instagram. Hittills i år har redan fjorton patienter opererats.

– Vi har hittat flera framgångskoncept men framför allt är det samarbetet mellan barn- och vuxenverksamheterna som gör att vi kan hjälpa så många, säger Matilda Modigh, specialistsjuksköterska och epilepsikirurgikoordinator inom Barnneurologi.

Ulrika Sandvik, överläkare och neurokirurg vid Epilepsicentrum, håller med.

– Nu hinner vi inte bara med fler patienter utan vi kan också ta del av varandras kompetens. Varannan vecka går vi gemensamma ronder i ett multiprofessionellt team, berättar Ulrika Sandvik.

I samband med ronderna diskuteras varje patient gemensamt på ett standardiserat sätt. Målet är att så effektivt som möjligt kunna identifiera de individer med svår epilepsi, som är aktuella för operation.

– Eftersom de epileptiska operationerna inte är livräddande ingrepp utan så måste vi verkligen rannsaka våra operationsbeslut. För att kunna ta ett sådant stort beslut krävs samtliga infallsvinklar som alla dessa professioner står för, säger Ulrika Sandvik på instagram.
⭐️
Foto: Catarina Thepper