Bild på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto.
Även om många patienter med epilepsi framgångsrikt kan behandlas med läkemedel kan det i vissa särskilt svåra fall bli aktuellt med kirurgisk behandling efter omfattande utredning. Foto: Uppsala Akademiska.

Tre universitetssjukhus får tillstånd att bedriva epilepsikirurgi framöver

Epilepsikirurgi kommer framöver att koncentreras till tre universitetssjukhus. Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus är den trio som nu har fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård på området.