Hantlar och en träningssko. Foto.
Foto: Pixabay.

Träning kan försämra amyotrofisk lateralskleros (ALS)

En ny studie visar att hårt arbete kan öka risken för att utveckla amyotrofisk lateral skleros (ALS), en obotlig neurologisk sjukdom. Inga tecken på ökad ALS-risk sågs bland vuxna som rutinmässigt svettas genom att spela lagsporter eller delta i hårda gympass. Inte heller var ökad ALS-risk förknippad med mindre intensiva fritidsaktiviteter, till exempel löpning, cykling eller promenader.

Men forskarna observerade att ansträngande fysisk aktivitet på jobbet var kopplad till högre ALS -risk.

Forskarna betonade att deras forskning inte bevisar att intensivt arbete orsakar ALS. Andra faktorer kan ligga bakom till exempel exponering på jobbet för skadliga kemikalier och föroreningar, eller den långsiktiga effekten av att utföra repetitiva rörelser som kännetecknar vissa yrken.

Träning försämrar ALS när diagnosen väl är satt

Forskarna fann ännu en överraskande upptäckt: Efter diagnosen var rutinmässig intensiv träning- vare sig det var fritids- eller arbetsrelaterad kopplad till sämre överlevnad än lättare träning.