Tidiga minnesstörningar vid Parkinsons sjukdom

, Källa: neurologiisverige.se

Parkinsons beskrivs främst som en rörelsesjukdom, med behandlingar som är mest inriktade på rörelsestörningar. Samtidigt vet man att många patienter med Parkinsons utvecklar parkinsondemens och att lindriga kognitiva problem är vanliga tidigt i sjukdomen.

I en artikel publicerad i Neurologi i Sverige, beskriver Magdalena Eriksson Domellöf, Post doc vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå Universitet, olika riskfaktorer för utveckling av parkinsondemens.

Under 2004 startades studien Ny Parkinsonism Umeå en stor populationsbaserad studie med målet att identifiera riskfaktorer, specifika sjukdomsmönster och effekten av sjukdomsrelaterade faktorer på livskvalitet vid parkinsonism. En specifik del av projektet var att förbättra förståelsen för kognitiva nedsättningar vid Parkinson.

Resultatet av studien betonar vikten av långtidsuppföljningar. Extra vaksamhet bör riktas mot nedsättningar i episodiskt minne, visuospatial funktion, semantiskt ordflöde samt mental flexibilitet. Att olika typer av kognitiva nedsättningar verkar vara kopplade till olika rörelsestörningar som förekommer vid Parkinsons sjukdom kan tyda på att rörelseförmåga och kognitiva funktioner påverkar varandra, vilket skulle kunna bero på gemensamma underliggande mekanismer. Detta skulle också kunna förklara försämringen i motorik hos de patienter som utvecklar parkinsondemens. För att svara på detta behövs ytterligare forskning.