Foto på arm med dropp till armvecket.
Läkemedlet ges via dropp.

Tidig behandling som ger effekt mot MG

Tidig behandling med reumatikerläkemedel kan minska risken för försämring vid muskelsjukdomen MG, myastenia gravis. Det visar en randomiserad, placebokontrollerad studie som har letts av forskare vid Karolinska institutet.

Patienter med nydebuterad MG, myastenia gravis som utöver standardbehandling även fick en infusion med rituximab förbättrades mer än de som fick placebo. De behövde också färre tilläggsbehandlingar liksom lägre doser kortison än placebogruppen. Skriver Läkemedelsvärlden i en artikel.

– Det är glädjande resultat som ger hopp om en effektivare strategi för att tidigare uppnå sjukdomskontroll vid nydebuterad myasteni, även om långtidseffekterna av behandlingen behöver verifieras i större studier, säger Fredrik Piehl, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, som lett studien.